Leestijd: 3 minuten

Nieuwe persconferentie, nieuwe vragen. De aanwezige “journalisten” hebben tot nu toe mijn ergernis niet weg kunnen nemen. Elke persconferentie weer laten ze zien niet te beschikken over enige kritische noot. Dit is mij al vanaf het begin een doorn in het oog. Ik besloot daarom echte journalistieke vragen te stellen.

 

Routekaart

  1. Bij de “routekaart coronamaatregelen” wordt het risiconiveau alleen ingeschaald op het aantal positieve testen per 100.000 inwoners PER WEEK. Het hoogste risiconiveau bereik je al bij > 250 positieve testen per 100.00 inwoners per week. Waarom is deze grens zo bepaald? In de huidige situatie (bij veel afgenomen PCR testen) komen we nooit meer uit het hoogste risiconiveau.
  2. Alle veiligheidsregio’s zijn al enkele weken opgeschaald naar het hoogste risiconiveau. In de veiligheidsregio’s Friesland, Groningen, IJsselland, Flevoland, Zeeland, Limburg-Zuid is er in ieder geval naast wat meer positieve testen niets aan de hand qua ziekenhuisopnames en sterfte. Is het risiconiveau, met bijbehorende strenge maatregelen, hier van kracht voor mensen met een verkoudheid en een positieve test?

PCR testen

  1. Enige tijd geleden stelde dhr. Gommers dat het ESSENTIEEL is om mensen alleen te laten testen met een RT-PCR test als je ook echt symptomen hebt die passen bij het sars-cov-2 virus en ANDERS zijn dan gewoonlijk. Vanaf 1 december worden echter ook mensen die geen symptomen hebben welkom geheten in de teststraten en is er ook sinds die datum een opmerkelijke stijging in positieve testen te zien. Waarom is dit zo besloten?

4. 6 weken geleden heeft Dhr. P. Borger samen met een tiental vooraanstaande wetenschappers een retraction letter ingediend over de Corman-Drosten PCR paper. Inmiddels worden de bevindingen ondersteund (en zijn er nog meer fouten ontdekt) door 20 verschillende peer reviewd papers. Er bestaat inmiddels dus consensus over de vele fouten in de Corman-Drosten paper, wat vindt u hiervan?

5. Ondanks de vele kritiek op de Corman-Drosten pcr paper en het statement van Gommers, speelt u, dhr. De Jonge, met het idee om de gehele samenleving regelmatig te testen ongeacht symptomen. Ook wilt u een coronapaspoort invoeren waarmee mensen met een negatieve test meer “vrijheden” zouden krijgen. Hoe kunt u dit logisch uitleggen?

pcr test mail

Rechten en beslissingen

6. Bent u het eens dat onze grondrechten niet iets zijn wat een overheid aan ons uitdeelt of zomaar afneemt, maar wat ons juist zou moeten beschermen tegen een overheid? Zo ja, waarom denkt u dan vrijheden uit te kunnen delen waar ieder mens in beginsel al recht op heeft?

7. Volgens de laatste gegevens vertoont het aantal zh opnames al enige tijd een dalende lijn. Het aantal opnames heeft deze “tweede golf” niet de piek bereikt als in de eerste golf. (bron: corona dashboard) Veel zorgmedewerkers zitten echter thuis met een positieve test. Waarom worden zorgmedewerkers die willen helpen geweigerd?

8. Sinds 1 december is de mondkapjesplicht ingesteld. Hoe staat het met het onderzoek naar de effectiviteit van het massaal gebruiken van niet-medische mondkapjes? Sinds de plicht zijn het aantal positieve testen flink omhoog gegaan, zal het kabinet blijven vasthouden aan de plicht na 1 februari?

Avondklok

10. Er wordt gesproken over een avondklok, maar deze wordt (zoals het nu lijkt) nog niet ingevoerd. In november is echter een motie van dhr. Wilders aangenomen in de kamer waarin gesteld wordt dat er niet overgegaan mag worden op een avondklok. Wat voor waarde hebben moties nog, zijn ze symbolisch?

11. Een #avondklok lijkt zo het nu lijkt vooral een symbolische waarde te hebben, net als het niet-medische mondkapje. Er is op dit moment al bijna niemand meer op straat in de avonduren, kroegen zijn dicht, kunt u mij de noodzaak uitleggen van een avondklok?

Vaccinatie en onderzoek

12. Door u wordt de covid vaccinatie gezien als de “heilige graal” (door de NOS zelfs zo genoemd onlangs) Er zijn geen data bekend over kans op besmetting en de besmettelijkheid na vaccinatie, volgens Marion Koopmans. Vaccineren we dan niet vooral voor onszelf en niet voor een ander?

13. In het laatste corona debat gaf u, dhr. Rutte, aan dat er niet in kaart gebracht wordt wat de neveneffecten zijn van de #lockdown en een eventuele verlenging van de lockdown. Vele ondernemers staat het water aan de lippen en zij hebben behoefte aan perspectief. Waarom wordt dit onderzoek niet gedaan?

Pin It on Pinterest

Share This