Leestijd: 4 minuten

Helaas is nu de tijd gekomen dat onze jonge kinderen slachtoffer gemaakt worden van het wanbeleid van dit demissionair kabinet. Tot mijn grote schrik werd op 26 november aangekondigd dat kinderen vanaf groep 6 een mondkapje moeten gaan dragen op school en tweemaal per week getest moeten worden. Ik heb mijn kinderen de afgelopen 20 maanden zoveel mogelijk beschermd tegen de schadelijke maatregelen en zal dat ook nu weer doen. Ik heb een brief opgesteld voor de basisschool van mijn zoon. Deze brief heb ik als downloadbaar word-document toegevoegd zodat iedere ouder een handvat heeft voor het opstellen van een brief richting de basisschool van zijn/haar kind. De gehele brief is ook op deze pagina te lezen. 

Geachte –naam directeur–

 Op 26 november 2021 kwam ons onder ogen dat het demissionair kabinet wenst dat kinderen vanaf groep 6 een mondkapje gaan dragen en tweemaal per week een zelftest doen. Voor het dragen van een mondkapje bestaat echter geen enkele immunologische of epidemiologische onderbouwing. Door leden van het demissionair kabinet en het OMT is meerdere malen enkel naar voren gebracht dat het dragen van een mondkapje “een gedragsexperiment” betreft.

U wilt dit gedragsexperiment gaan implementeren in de school zodra de kinderen wandelen in de gangen of aula. Dit heeft u op –datum– aan ons laten weten via een mail naar alle ouders. Volwassenen of minderjarigen verplichten tot het meedoen aan een gedragsexperiment is verboden, zo is te lezen in de Neurenberg code. Hoewel wij kunnen begrijpen dat de beslissing van het demissionair kabinet ook bij u rauw op het dak gevallen is, voelen wij de noodzaak u met dit schrijven op de hoogte te brengen van ons standpunt.

Geen verplichting, maar dringend advies

 
Hoewel er door de media en tijdens de persconferentie op 26 november gezegd werd dat er een verplichting zal gelden voor het dragen van een mondkapje vanaf groep 6, kan en mag het dragen van een mondkapje voor kinderen onder de 13 jaar enkel een dringend advies zijn. In de Tijdelijke Regeling mondkapjesverplichtingen is namelijk het volgende te lezen onder Artikel 2.A.1.1: “Personen van dertien jaar en ouder dragen een mondkapje in publieke binnenruimten.” https://wetten.overheid.nl/BWBR0044416/2021-11-24

 Ook spreekt de PO Raad in een laatste nieuwsbericht over de aanvullende maatregelen over een dringend advies voor kinderen vanaf groep 6 en niet van een verplichting. https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/scholen-blijven-open-aanvullende-maatregelen-nodig

Zorgplicht van de school

Wij wijzen u erop dat uw school plichten heeft jegens ons als ouders en ons kind. Deze plichten zullen wij onmiddellijk tegen u inzetten zodra u deze plichten overtreedt. Het is een plicht om de leerling een veilige leeromgeving te bieden. Veiligheid houdt niet alleen fysieke veiligheid in, maar ook mentale veiligheid. Zowel de fysieke veiligheid als ook de mentale veiligheid van onze zoon/dochter komt in het geding zodra hij verplicht wordt een (niet-medisch) mondkapje te dragen en tweemaal per week te testen. Dit wordt u nu genoegzaam door ons aangezegd in dit schrijven.

Schadelijkheid mondkapjes

Er is veel wetenschappelijke literatuur, met bewijs, waarin staat dat het dragen van (niet-medische) mondneusmaskers het verspreiden van een virus niet tegengaat. Het tegengestelde is zelfs waar; er is bewijs dat het dragen van een mondneusmasker significante negatieve lichamelijke en mentale effecten heeft, helemaal als dit voor een langere tijd gedragen moet worden. En helemaal bij kinderen die nog allerlei (sociale) vaardigheden moeten ontwikkelen. Ook wijzen wij u erop dat het RIVM zelf aangeeft dat ze niet weten of de nano-materialen die in de veel gebruikte mondkapjes verwerkt zijn veilig zijn, hier moet meer onderzoek naar gedaan worden: https://www.rivm.nl/nieuws/meer-kennis-nodig-om-veiligheid-van-chemische-stoffen-in-niet-medische-mondkapjes-te

Psychologische schade

Het bij kinderen vanaf groep 6 afdwingen van het dragen van een niet-medisch mondneusmasker voor “de veiligheid”, impliceert bij hen dat het op school onveilig zou zijn zonder mondkapje of dat zij een gevaar vormen voor anderen zonder het dragen van een mondkapje. Daarnaast vinden wij het stuitend dat kinderen van 8 jaar en ouder nu slachtoffer worden van het wanbeleid van het demissionair kabinet. Door van ons kind te eisen dat hij zichzelf tweemaal per week test, kan de indruk bij hem ontstaan dat hij altijd een potentieel gevaar is voor zijn omgeving. Wij maken ons grote zorgen over de psychologische effecten hiervan bij ons kind.

Onze plicht als ouders

Als ouders hebben wij ook plichten richting ons kind, deze plicht nemen wij zeer serieus. Onder Artikel 247 boek 1 BW is te lezen:

  1. Het ouderlijk gezag omvat het recht en de plicht de minderjarige op te voeden en te verzorgen.
  2. Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het lichamelijk, geestelijk welzijn en de veiligheid van het kind. Alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid.

Ons standpunt

In deze eerste brief richting u laten wij u weten dat onze zoon/dochter –Naam en achternaam kind –, om onze moverende redenen, in de ruimste zin van het woord, geen mondkapje zal dragen in de school. Ook niet onder druk van leerkrachten. Ook willen wij niet dat de leerkrachten of wie dan ook in de school hem erop aanspreekt of onder druk zet om wél een mondkapje op te zetten. Dit kan bij – Naam kind — leiden tot heftige emoties en zo ook bij ons. Mocht dit wel gebeuren, dan zullen wij genoodzaakt zijn alle stappen die nodig zijn te ondernemen om deze aanslag op het welzijn van onze zoon/dochter te stoppen.

Hierbij geven wij aan dat wij absoluut niet willen dat ons kind –Naam kind —  getest wordt op het SARS-CoV-2 virus. Indien u de aanwezigheid van mijn kind tijdens een eventuele zelftest sessie interpreteert als toestemming, dan handelt u zonder toestemming van ons als ouders. U kunt zich na ontvangst van dit schrijven derhalve niet beroepen op gebrek aan kennis.

Afsluitend

Wij staan te allen tijde open voor een inhoudelijk gesprek over het besluit van de school. Een gesprek over het dragen van mondkapjes en het testen zal echter bij ons niet leiden tot een andere zienswijze en een ander besluit. Wij zullen erbij blijven dat onze zoon/dochter nooit een mondkapje zal dragen en niet getest zal worden. Wij wijzen u op de Nederlandse grondwet, het EVRM en andere wet & regelgeving, waar met succes een beroep op gedaan kan worden. Temeer omdat er geen enkele wetenschappelijke of juridische onderbouwing gegeven kan worden voor de noodzaak, proportionaliteit en doelmatigheid van het dragen van mondkapjes voor kinderen vanaf 8 jaar en ouder en het testen van gezonde kinderen.

 

Al het bovenstaande wordt u genoegzaam aangezegd en wij nemen dit voornemen zeer hoog op. U dient daarom goed nota te nemen van dit schrijven.

Hoogachtend,

Pin It on Pinterest

Share This