Leestijd: 4 minuten

Op de opleiding journalistiek leer je eerst het concept hoor en wederhoor en daarna wat een journalist behoort te doen. Een echte journalist controleert de macht. Legt ze het vuur aan de schenen. Een echte journalist is iemand waar je wat zenuwachtig van wordt, omdat je niet weet wat ze gaan vragen. Dit alles zie ik niet bij de corona persconferentie. Ik zie PR voor het kabinet, ik hoor smekende journalisten vragend om nog strenger beleid. Ik besloot daarom een paar maanden geleden mijn journalistieke skills te gebruiken om wel kritische vragen te formuleren. Hier komen ze voor de persconferentie van 23 februari.

1. Op 20 januari gaf u aan de avondklok een rotmaatregel te vinden en het als eerste weer af te schaffen. Afgelopen dinsdag zei u in de persconferentie na de uitspraak over de avondklok dat u er alles aan zou doen om de avondklok te behouden. Waarom opeens dit veranderde standpunt? Waar kan ik de absolute noodzaak vinden?

2. U geeft vaak aan dat de Britse variant “letterlijk levensgevaarlijk” is. Waar heeft u deze wijsheid vandaan? Waar zijn de bewijzen dat deze variant letterlijk levensgevaarlijk is? De modellen van het RIVM, gebaseerd op “schattingen”, kunnen u toch onmogelijk deze conclusie doen trekken?

3. Door de uitspraak in de avondklokzaak heeft u met bloedspoed een spoedwet opgetuigd. Hierin staan geen tijden vermeld, wat het mogelijk maakt een middagklok of 24/7 klok in te stellen. Alsnog hebben beide Kamers hiermee ingestemd. U heeft een juridisch trucje uitgehaald om de uitspraak te omzeilen. Bent u van plan Nederlanders nog heel lang onschuldig op te sluiten?

4. Afgelopen week kondigde u, de heer de Jonge, een plan voor een testsamenleving aan. Aangezien het onzinnig is om je te testen zonder symptomen, je bent immers gezond, wilt u toch dat talloze mensen zich per dag laten testen om zo toegang te krijgen tot sociale voorzieningen in dit land. Dit is een “besmet totdat je het tegendeel bewijst” samenleving. Is dit een gezonde samenleving volgens u?

5. De positieve PCR testen laten een dalende lijn zien sinds midden december, sinds eind december is er een dalende trend in het aantal ziekenhuisopnames. Niets wijst op een acute noodsituatie en toch besluit u de lockdown weer te verlengen m.u.v de kappers, het MKB wordt ongenadig hard geraakt. Hoe kunt u dit nog uitleggen?

6. Alle “niet essentiĆ«le” winkels zijn gesloten en dat blijven ze voorlopig. (Met een click and collect mogelijkheid) een grote strop voor deze ondernemers. In de supermarkt zijn de klanten in groten getale aanwezig. Kassamedewerkers en vakkenvullers komen met veel mensen in contact. Waar zijn de massa’s positief geteste, doodzieke, overleden supermarktmedewerkers?

positieve testen
ziekenhuis opnames

Nee. Ik ben nog nooit getest. Het kan niet, het heeft geen zin. Het heeft geen zin om je te testen als je geen klachten hebt. (persmoment 5 februari 2021)

Mark Rutte

Demissionair Minister-President

Mondkapjesplicht, routekaart en vaccinatie

7. Koninklijke Horeca Nederland heeft een bodemprocedure aangespannen tegen de Staat. Zij vragen onder andere waar u de conclusie op baseert dat de horeca niet open kan. Op welke onderzoeken en bevindingen baseert de overheid/het OMT zich?

8. Op de nieuwe routekaart coronamaatregelen staan 4 risiconiveaus. Het laagste risiconiveau (waakzaam) halen we bij minder dan 34 positieve testen en minder dan 4 ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners. Dit zouden er in alle gevallen dus ook 0 kunnen zijn. Bij het laagste risiconiveau horen nog steeds maatregelen als de 1,5 meter en verbod op samenkomsten. Gaan we ooit terug naar normaal?

9. De normale seizoenscurve aan ziekenhuisopnames van voorgaande jaren is nergens (meer) terug te vinden. Sommige mensen stellen dat er niet veel anders aan de hand is dan andere jaren in de ziekenhuizen. U zou dit simpelweg kunnen ontkrachten door de vergelijking tussen 2020 en voorgaande jaren te laten zien. Waarom doet u dit niet?

10. Op de routekaart coronamaatregelen is de mondkapjesplicht een standaard regel geworden. Hier wordt per risiconiveau niet van afgeweken. De plicht zou voor 3 maanden gelden, tot 1 maart. Wordt deze plicht stilzwijgend verlengd? Komen we ooit van het mondkapje af?

11. Is er inmiddels onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de mondkapjesplicht in Nederland? Waar kunnen wij zien dat een mondkapje dragen helpt tegen de verspreiding van het virus?

12. U, de heer de Jonge, bent gefotografeerd zonder mondkapje in een winkel. U gaf aan dat u het mondkapje had af gedaan voor de foto. Brengt u de eigenaar en klant niet in mogelijk gevaar als u het mondkapje af doet? Of is het mondkapje meer symbolisme en gelooft u er zelf ook niet echt in? U gaf het enkele maanden geleden nog aan.

13. Ivermectine is bewezen werkzaam voor het tegengaan van een ernstig verloop bij infectie met het sars-cov-2 virus. Waarom wordt er gefocust op vrijheidsbeperkende maatregelen en een experimenteel vaccin, terwijl levensreddende medicijnen worden tegengehouden?

14. De laatste weken komen er veel berichten binnen over grote uitbraken in verpleeghuizen vlak na een vaccinatieronde. In Amersfoort zijn er zelfs 22 ouderen overleden vlak na de vaccinatie. Ook in het UMCG schijnt een uitbraak geweest te zijn. Is dit geen reden om onderzoek te laten doen naar enig verband tussen vaccinatie en de ziektegolf?

15. Heeft u, de heer Rutte, al antwoord gegeven op de vragen van de heer Krol en de Forum voor Democratie fractie, over de gebruikte term Build Back Better? Zou u hier ook uit kunnen leggen wat u hiermee bedoelde en waarom meerdere regeringsleiders dezelfde term bezigen?

Pin It on Pinterest

Share This